WCAG 2.2 Wszystkie objaśnienia

Postrzegalne

1.1 Alternatywy tekstowe

1.2 Media oparte na czasie

1.3 Adaptowalne

1.4 Rozróżnialne

Funkcjonalne

2.1 Dostępne z klawiatury

2.2 Wystarczający czas

2.3 Ataki padaczki

2.5 Metody obsługi

Zrozumiałe

3.1 Czytelne

Solidne

4.1 Zgodne

Inne objaśnienia

Dziękujemy. Polski Zespół Tłumaczy WCAG 2.2