Tłumacz z nami WCAG 2.2

Gotujemy się na publikację WCAG 2.2. Nie wiadomo, kiedy Grupa Robocza W3C zakończy prace nad kolejnym wydaniem WCAG. Planowany termin był już przesuwany kilka razy. I choć ostateczny kształt WCAG 2.2. nie jest pewny, chcemy być gotowi na ich ogłoszenie, aby jak najszybciej opublikować polską wersję.

Pracę prowadzimy w oparciu o rozwidlenie repozytorium W3C dostępne na naszej stronie Github. Efekty będzie można obserwować na stronie projektu tłumaczenia.

Ty też możesz wnieś swój wkład

Każdy może. Zaangażuj się tak, jak chcesz, potrafisz, umiesz. Na przykład możesz:

  • zgłosić problem z aktualnym oficjalnym tłumaczeniem WCAG 2.1 na język polski,
  • proponować i odnosić się do propozycji każdego nowego w WCAG 2.2 kryterium sukcesu,
  • proponować i odnosić się do propozycji każdego nowego w WCAG 2.2 terminu słownikowego,
  • proponować i odnosić się do propozycji tłumaczenia tekstu wprowadzającego i opisującego WCAG 2.2.

Czy i jak się zgłosić

Żadne formalne zgłoszenie jest potrzebne. Wystarczy, że masz konto na Github i włączysz się w dyskusje prowadzone w projekcie WCAG.

Ale też możesz zaangażować się bardziej. Najlepiej sama/sam określ swoją rolę tutaj.

Na przykład potrzebujemy redaktorów i koredaktorów kryteriów sukcesu. Redaktor i koredaktor moderują dyskusje nad wybranymi kryteriami sukcesu i powiązanymi z nimi terminami.

Nasz cel

  • Plan minimum: opracować tłumaczenia podstawowego dokumentu WCAG 2.2.
  • Plan ambitny: przygotować wraz z wydaniem WCAG 2.2 dokument Jak spełnić WCAG 2.2.
  • Plan bardzo ambitny: przetłumaczyć dokumenty z serii Understanding - objaśnienia wytycznych, kryteriów sukcesu.
  • Plan super ambitny: opracować tłumaczenia technik wystarczających, pomocniczych i błędnych.

Wszystko jest możliwe. Wszystko w naszych rękach. To znaczy Twoich też!