Cały WCAG po polsku!

Gotujemy się na publikację WCAG 2.2. Chcemy jak najszybciej po zakończeniu przez W3C prac na WCAG 2.2 przygotować oficjalne polskie wydanie. Ale wyzwanie jest znacznie większe.

WCAG to nie tylko podstawowy dokument. To także serie dokumentów informacyjnych - cykl Understending WCAG, cykl Techniques WCAG i dokument How to meet WCAG.

I to jest główny cel naszego projektu: Cały WCAG po polsku.

Repozytorium projektu

Pracę prowadzimy w oparciu o rozwidlenie repozytorium W3C dostępne na Github. Efekty będzie można obserwować na stronie https://wcag.irdpl.pl/. To strona wejściowa. Będzie prowadzić do części projektu:

oraz, po opracowaniu do dokumentu Jak spełnić WCAG. Szybki poradnik.

Uwaga: Istnieje już nieoficjalne polskie tłumaczenie Jak spełnić WCAG wykonane przez Pracownię LepszyWeb.pl.

Ty też możesz wnieś swój wkład

Każdy może. Zaangażuj się tak, jak chcesz, potrafisz, umiesz. Na przykład możesz:

  • zgłosić problem z aktualnym oficjalnym tłumaczeniem WCAG 2.1 na język polski,
  • proponować i odnosić się do propozycji każdego nowego w WCAG 2.2 kryterium sukcesu,
  • proponować i odnosić się do propozycji każdego nowego w WCAG 2.2 terminu słownikowego,
  • proponować i odnosić się do propozycji tłumaczenia tekstu wprowadzającego i opisującego WCAG 2.2.

Czy i jak się zgłosić

Żadne formalne zgłoszenienie jest potrzebne. Wystarczy, że masz konto na Github i włączysz się w dyskusje prowadzone w projekcie WCAG.

Ale też możesz zaangażować się bardziej. Najlepiej sama/sam określ swoją rolę tutaj.

Na przykład potrzebujemy redaktorów i koredaktorów kryteriów sukcesu. Redaktor i koredaktor moderują dyskusje nad wybranymi kryteriami sukcesu i powiązanymi z nimi terminami.

Nasz cel

  • Plan minimum: opracować tłumaczenie podstawowego dokumentu WCAG 2.2.
  • Plan ambitny: przygotować wraz z wydaniem WCAG 2.2 dokument Jak spełnić WCAG 2.2.
  • Plan bardzo ambitny: przetłumaczyć dokumenty z serii Understanding - objaśnienia wytycznych, kryteriów sukcesu.
  • Plan super ambitny: opracować tłumaczenia technik wystarczających, pomocniczych i błędnych.

Wszystko jest możliwe. Wszystko w naszych rękach. To znaczy Twoich też!